polshoog

Meisjes, zaterdag 30 augustus 2014   

Meisjes, zondag 31 augustus 2014

HIGHLIGHTS / Diashow:

Jongens, zaterdag 30 augustus 2014  

Jongens, zondag 31 augustus 2014

Overige opnamen, zoals prijsuitreikingen etc.

 

 

 

Nationale C-spelen, Amsterdam 30 en 31 augustus 2014

 

Ed Turk fotografie is een onderneming van Alink & Turk B.V. te Zoetermeer, ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310593
Contactgegevens: e-mail: ed@edturk.com  tel.: 0654 927 785  adres: Disneystrook 36, 2726 ST  ZOETERMEER
Lid branchevereniging voor vakftografen S.V.F.N.  De Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank
Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke, op verzoek, gratis ter beschikking worden gesteld.