Dam-tot-Dam

wandel

Burcht

prijsuitreiking

Belle Perez

 

 

Dam tot Dam Wandeltocht (zaterdag):

Wandeltocht, 21 september, index

Wandeltocht, 21 september, diashow

 

Rondom de Dam tot Dam loop (zondag):

Activiteiten op De Burcht

Dans en zang optreden op de Burcht

 

Langs het parcours in Zaandam

Sfeer op het Dam tot Dam Park

Prijsuitreikingen

 

Optreden Shary-An

Optreden Rigby

Optreden Belle Perez

Dam to Dam Weekend,  21 en 22 september 2013

Ed Turk fotografie is een onderneming van Alink & Turk B.V. te Zoetermeer, ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310593
Contactgegevens: e-mail: ed@edturk.com  tel.: 0654 927 785  adres: Disneystrook 36, 2726 ST  ZOETERMEER
Lid branchevereniging voor vakftografen S.V.F.N.  De Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank
Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke, op verzoek, gratis ter beschikking worden gesteld.