Masters

Vrouwen, zaterdag 8 juni 2013 

Mannen, zaterdag 8 juni 2013   

Vrouwen, zondag 9 juni 2013   

 

Overige opnamen, zoals overdracht aan Phoenix

Mannen, zondag 9 juni 2013    

NK Masters 2013, Cialfo - Epe, 8 en 9 juni 2013

Ed Turk fotografie is een onderneming van Alink & Turk B.V. te Zoetermeer, ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310593
Contactgegevens: e-mail: ed@edturk.com  tel.: 0654 927 785  adres: Disneystrook 36, 2726 ST  ZOETERMEER
Lid branchevereniging voor vakftografen S.V.F.N.  De Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank
Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke, op verzoek, gratis ter beschikking worden gesteld.