pup-A-ILION

Meisjes Pupillen-A, 1e jaars

Jongens Pupillen-A, 1e jaars 

Meisjes Pupillen-A, 2e jaars  

 

4 x 60 meter pende lestafette  

Jongens Pupillen-A, 2e jaars

ILION Indoor Atletiek, Pupillen-A, Zoetermeer, 9 maart 2013

Ed Turk fotografie is een onderneming van Alink & Turk B.V. te Zoetermeer, ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310593
Contactgegevens: e-mail: ed@edturk.com  tel.: 0654 927 785  adres: Disneystrook 36, 2726 ST  ZOETERMEER
Lid branchevereniging voor vakftografen S.V.F.N.  De Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank
Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke, op verzoek, gratis ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s